Styrelse

Ordförande

Vanja Andersson
Tel: 0302-15089
Mejl: vanja.i.andersson@gmail.com

Vice Ordförande

Gösta Carlsson
Tel:0302-14914
Mejl: hotaheiti@gmail.com

Sekreterare

Barbro Andreasson
Tel: 0302-12777
Mejl: andreasson.barbro@hotmail.com

Kassör

Kathe Nonås
Tel: 0722-119020
Mejl: kathe.nonas@swerea.se

Programsekreterare

Johan  Eklund
Tel: 0302-15858 dagtid
Mejl: johan@sv.se

Övriga Styrelseledamöter

Anna-Lena Lundström
Tel: 0302 – 15752
Mejl: anna-lena.lundstrom@hem.utfors.se

Elle Ambros
Tel: 0302- 17622
Mejl: elleambros12@gmail.com

Lena Utgård
Tel:0302-21315
Mejl: lena.utgard@telia.com

Kersti Lantz
Tel: 0302-147 05
Mejl: kersti.lantz@gmail.com

Alexandra Stefansson
Tel: 0302-158 62
Mekl: aleste0211@gmail.com

Gunnel Lilljebjörn
Tel: 0302-13451