Adressändring och mailadress

Om du flyttar ber vi dig meddela den nya adressen direkt till oss i lerumsavdelningen av Föreningen Norden.

Och om du lämnar din mailadress kan vi nå dig med information under mellantiden mellan programbladen.
Skicka din mailadress till [email protected]