Tillställning

Hemlig resa

Vi upprepar hemlig resa. Resorna har varit mycket uppskattade.
Vi åker i egna bilar. Bensinkostnaden 20 kr/mil delas av alla i bilen.
Lunch betalas av var och en.

Samling kl 9 vid Parkeringshuset, Lerums station.
Anmälan senast fredag 20 april till Kerstin Lundqvist tel 0302-108 23 
eller 0700 22 22 78.