Tillställning

Hösten 2020

På grund av Covid19 har styrelsen i Lerumsföreningen beslutat att följa myndigheternas rekommendationer att inte genomföra programpunkter som skulle kunna sprida smittan. Därför kommer inga programpunkter genomföras under hösten 2020.