Tillställning

Island – 100 år av självstyre

Island i text och musik – några korta betraktelser med hjälp av isländsk körmusik / Kristinn Jóhannesson, 
lektor i nordiska språk.

Islands väg till självständighet – kåseri med Kristinn Johannesson.

Island – ett bildspel.

Lerums Bibliotek, kl 19, Entre 75 kr/Medlem 50 kr