Tillställning

Kulturresa till Hedared, Sandhult och Ödenäs

Hedareds stavkyrka med guide – Sandhult; hantverk,konst och bakning i bagarstuga. Lunch och kaffe ingår. Därefter Ödenäs med bastabindarmuseum med guide.

Samling 08:45 på Servetts P-plats

Pris: 400 kr (buss), egna bilar 200 kr.  I priset ingår guidningar, lunch och fika.

Vid 25 pers åker vi buss!

Anmälan OBS senast 15 juli till Aleksandra Stefansson, 0302-15852 el 0721-61 00 14
alt Vanja Andersson, 0302-150 89.