Tillställning

Att översätta Eddan

Lars Lönnroth som nyligen översatt Eddan talar om den nya synen på Nordens äldsta diktsamling och om problemen med att översätta den till modern svenska.

Lerums Bibliotek kl 19.00. Entre: 75 kr. Medlem: 50 kr